Yargıtayın Harcama İtirazı (Chargeback) Konusundaki Kararları

Yargıtayın Harcama İtirazı (Chargeback) Konusundaki Kararları Yargıtay

Y19.HD E. 2003/3702 BANKANIN ÇALINTI KREDİ KARTIYLA YAPILAN HARCAMA BEDELLERİNİN KÖTÜNİYETLİ ÜYE İŞYERİNDEN TAHSİLİ TALEBİ ( Slip Bedellerinin Kartı Düzenleyen Yurtdışındaki Bankadan Tahsil Edilemediğini Chargeback Belgesiyle İspat Yükümlülüğü )

Y11.HD E. 2005/3204 BANKANIN POS CİHAZI İLE YAPILAN SATIŞ BEDELİNİ ÖDEMEMESİ ( Kartların Sahte Olduğunun Tespit Edildiği Gerekçesiyle – Ödemesi Gereği/Bankaca Sorgulama Talebinde Bulunulmadığı Yurt Dışı Bankadan Sorgulanan Kart İle Yapılan Satış İçin Chargeback Girişiminde Bulunulmadığı )

Y11.HD E. 2005/10539 BANKANIN SAHTE KREDİ KARTI GEREKÇESİYLE ÜYESİNE ÖDEME YAPMAMASI ( Davacı İşyerinin Bahis Bedelini Talep Ettiği – Makul Chargeback Süresinin Bilirkişi Marifetiyle Tespit Ettirileceği/Sürenin Dava Tarihi İtibariyle Dolup Dolmadığının Belirlenmesi Gerektiği )

Y19.HD E. 2006/5754 SAHTE KREDİ KARTI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER ( Yabancı Banka Tarafından Verilen – Üye İşyeri Sözleşmesi Uyarınca Bedelin Tahsili/Geri İbraz ( Chargeback ) Süresince Davalı Bankanın Bloke Yetkisi ve Bedel Ödemişse Bu Bedeli Geri İsteme Hakkı Mevcut Olduğu )

Y11.HD E. 2006/6787 BLOKE EDİLEN PARA ( Neden Olan Alışverişe İlişkin Kredi Kartının Ait Olduğu Bankaca Ödemeden Sonra Bu İşlem Hakkında Yeniden Bir Başvuruda Bulunulup Bulunulmadığı Geri İstenip İstenmediği ve Charge Back İşlemine Tabi Tutulup Tutulmadığının Araştırılması Gerektiği )

Y11.HD E. 2008/12122 BLOKE KOYDUĞU PARANIN İADESİ ZORUNLULUĞU (Doğup Doğmadığı ve Dava Konusu Alışverişler İçin Davalı Bankaya Gönderilen Para Olup Olmadığı ve Chargeback İşleminin Gerçekleştirilip Gerçekleştirilmediğinin Tam Olarak Tespit Edilmesi Gerektiği)

Y11.HD E. 2009/255 BANKALAR ARASI KART MERKEZİ (Davalı Kart Hamilinin Bankası’na Takas Sisteminde Alacak Geçilip Geçilmediğinin Sorulması Gerektiğini Belirtmiş ve Chargeback Talebi İle İlgili Olarak Belgeler İbraz Ettiği – Davalı Vekilinin İtirazları Üzerinde Durulmadan Karar Verilemeyeceği)

Y11.HD E. 2009/14271 POS CİHAZI ARACILIĞIYLA YAPILAN SATIŞ BEDELİ ( Alacak Olarak Kaydedildikten Sonra Bankanın Ödeme Yapmadığı İddiası İle Paranın Tahsili Talebi – Chargebeck Süresinin Ne Olduğu ve Paranın İade Edilip Edilmediğinin Üzerinde Durularak Karar Verileceği )