Müşteri İtirazlarının Kontrol Altında Tutulması

Müşteri İtirazlarının Kontrol Altında Tutulması BKM Yayınları Sistemin bütünlüğünü korumak ve coğrafi sınırlardan bağımsız bir şekilde kart kullanımına duyulan güveni artırmak amacıyla, herhangi bir işyerinde gerçekleştirilen işlemlere ait itiraz sayıları, tutarları ve bunların işyeri cirosuna oranı kart kuruluşları tarafından izlenmektedir.

Bu kapsamda, kart kuruluşları chargeback sayılarının azaltılmasını teminen dönemsel olarak değişiklik gösterebilen çeşitli kurallar ve ceza programları geliştirmişlerdir. İşlemin finansal sorumluluğunun hangi tarafın lehine sonuçlandığına bakılmaksızın, chargeback sayıları, tutarı ve bunların işyeri cirosuna oranı belirli eşikleri aşan işyerlerinin ilgili kart kuruluşuna bildirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bildirim yapmayan bankalar hakkında da cezai yaptırım uygulanabilmektedir. Ceza programlarına konu eşik değerler, tüm ciro dikkate alınarak belirlenebildiği gibi belirli bölgelerdeki ülkelere ait bankaların kartları ile gerçekleştirilen işlem hacmini ve yine bu ülkelerin kartları ile yapılan chargeback işlemlerini de kapsayabilmektedir.

Eşik değerleri aşan işyerleri, anlaşmalı oldukları banka tarafından uyarılır ve alabilecekleri tedbirler hakkında bilgilendirilir.

Uyarılara rağmen chargeback sayı, tutar ve ciro oranı, eşiklerin altına sürekli bir biçimde düşmeyen işyerleri ile ilgili kart kuruluşları tarafından artan ölçüde parasal yaptırımlar uygulanabilmekte ve bu işyerleri kendilerini koruyucu mahiyetteki bazı chargeback kurallarından faydalanamaz hale gelebilmektedir. Ayrıca bu nedenle bankalara verilecek parasal cezaların, üye işyeri sözleşmesi hükümleri kapsamında üye işyerine yansıtılması söz konusu olacaktır.

Üye işyeri, chargeback sayılarının azaltılması için anlaşmalı oldukları banka ile işbirliği içinde çalışmak ve gerekli görülen tüm tedbirleri almakla yükümlüdür. Banka gerekli bulduğu durumda işyeri ile toplantı yapabilir, kart kabul yetkilerini kısıtlayabilir veya tek taraflı fesih kararını alabilir.

Buna da Göz Atın

Üye İşyerinde Kullanılan Pos’un Mal ve Hizmet Satışı Amacı Dışında Kullanılmaması

Üye işyeri sadece bankasına bildirdiği faaliyet alanı ile ilgili olarak ürün/hizmet satışı yapabilir. Bir üye …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir