BKM Yayınları

İade Belgesi Standartları

İade Belgelerinde Yer Alması Gereken Bilgiler ve Belge Standartları’nı içermektedir. İşyeri tarafından düzenlenecek iade belgelerinde : Kart hamili adı Kart numarası ve son kullanım tarihi İşyeri adı İşyeri adresi İşlem tarihi İade tutarı (para birimi adı ve işareti ile birlikte) İade belgesinin düzenlendiği tarih İşyerinin geri aldığı ürün/hizmetin tanımı, İşyeri …

Devamını Oku »

Kart Kuruluşlarının Marka İtibarının Korunması ve Yasaklı Ürün / Hizmet Satışı Yapılmaması

Kartın işlem sırasında fiziken bulunmasına gerek olmayan sanal ticaret, posta/telefon siparişi (MO/TO) gibi işlem türleriyle satış yapan üye işyerlerine ait web sitelerinde satılan ürün ve sunulan içeriklerin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve uluslararası kartlı ödeme sistemleri kuruluşları tarafından belirlenen kurallara uygun olması gerekmektedir. Kart kuruluşları, gerek kart hamillerinin maruz kalabilecekleri riskleri …

Devamını Oku »

Veri Güvenliğinin Sağlanması

Üye İşyerleri, kart ve kart hamili verilerinin güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Kart verilerinin üye işyerlerinden çalınması, sızması, kopyalanması gibi durumlarda, kart kuruluşları tarafından bir takım cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Üye işyerleri, sabit parasal cezaların yanı sıra, kart hamili bankalarının uğradıkları zararı tazmin etmek zorunda kalmakta, kart kabul yetkileri kısmen ya da tamamen …

Devamını Oku »

Üye İşyerinde Kullanılan Pos’un Mal ve Hizmet Satışı Amacı Dışında Kullanılmaması

Üye işyeri sadece bankasına bildirdiği faaliyet alanı ile ilgili olarak ürün/hizmet satışı yapabilir. Bir üye işyeri, başka bir işyerinin satışlarına aracılık edemez. Faaliyet konusunu değiştirdiği takdirde, bu değişikliği derhal bankasına bildirmekle yükümlüdür. POS cihazının firma sahibine, çalışanlarına veya üçüncü şahıslara finansman ya da çıkar sağlamak amacıyla kullanılması Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına …

Devamını Oku »

Sahte İşlem Kabul Edilmemesi

Kartlı ödeme sektöründe, kart hamillerinin bilgisi dışında, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemler genel olarak “sahte işlem” olarak adlandırılmaktadır. Kayıp, çalıntı ya da manyetik şeridi kopyalanmış bir kart ile yapılan işlemler veya kart hamili bilgisi dışında kart numarası kullanılarak sanal ticaret işyerlerinde ya da posta/telefon siparişi (MO/TO) şeklinde gerçekleştirilen işlemler sahte …

Devamını Oku »

Kurallara Uyum (Compliance)

Chargeback kuralları kapsamına girmeyen anlaşmazlıkların çözümünde compliance (mevzuata uyum) olarak adlandırılan süreç söz konusu olabilmektedir. Chargeback kuralları kapsamına girmemesine rağmen, kartlı ödeme sistemleri kurallarına aykırı uygulamalar nedeniyle finansal kayba uğrayan banka, ilgili kurala uyulması halinde sözkonusu finansal kaybın yaşanmayacağını kanıtlamak suretiyle itirazını compliance yoluyla karşı bankaya iletecektir. Kurallara aykırı hareketin …

Devamını Oku »

Müşteri İtirazlarının Kontrol Altında Tutulması

Sistemin bütünlüğünü korumak ve coğrafi sınırlardan bağımsız bir şekilde kart kullanımına duyulan güveni artırmak amacıyla, herhangi bir işyerinde gerçekleştirilen işlemlere ait itiraz sayıları, tutarları ve bunların işyeri cirosuna oranı kart kuruluşları tarafından izlenmektedir. Bu kapsamda, kart kuruluşları chargeback sayılarının azaltılmasını teminen dönemsel olarak değişiklik gösterebilen çeşitli kurallar ve ceza programları …

Devamını Oku »